Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Toplantısı

19.09.2016

Sayı: UDEK/A-32

16.09.2016

Konu: “Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Toplantısı”  

Sayın Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Türk Hematoloji Derneği  Başkanı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1342/2016 Sayılı 09.09.2016 Tarihli “Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Toplantısı” ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/abis0032.pdf