28 Kasım 2015 Cumartesi günü İzmir’de yapılan XXI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın aşağıdaki gruplarına derneğimizi temsilen katılım sağlanmıştır

25.12.2015

Grup III: Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu: Uzmanlık Dernekleri Katılımı (Kolaylaştırıcı: Dr. Orhan Odabaşı)
Prof.Dr.İnci Alacacıoğlu -Dokuz Eylül ÜTF Hematoloji Bilim Dalı

Grup I: İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: Eşdeğer İlaçlar ve Türkiye (Kolaylaştırıcılar: Dr. Ersin Yarış, Dr. Ali Özyurt)
Prof.Dr. Pervin Topçuoğlu-Ankara ÜTF Hematoloji Bilim Dalı