• Anasayfa
 • Bilimsel Alt Komite Kursları
 • Hematoloji Pratiğinde Uygulamalı Kateterizasyon Kursu, 22-23 Aralık 2006, Adana
 • Hematoloji Pratiğinde Uygulamalı Kateterizasyon Kursu, 22-23 Aralık 2006, Adana

  22 Aralık 2006 Cuma
  8:00-8:30 Kayıt  
  8:30-9:00 Açılış Konuşmaları
  Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof Dr. Muhit Özcan,
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu,
  Düzenleme Kurulu adına Prof. Hamdi Akan  

  1. Oturum Moderatör Dr. Osman İlhan

  09:00 Hematoloji pratiğinde intravenöz kateter kullanım stratejileri
  Dr. Sevgi K. Beşışık  
  09:30 Çocuklarda intravenöz kateter uygulama stratejisi
  Dr. Emel Özyürek  
  10:00 Avrupa’da kateter kullanım pratiği analiz sonuçları
  Dr. Mutlu Arat  
  10:30 Kahve Arası  

  2. Oturum Moderatör Dr. Erol Aksungur

  11:00 İntravenöz giriş yolları ve kateter tipleri
  Dr. Fahri Tercan  
  11:20 Kısa dönemli (tünelsiz) katater uygulamaları
  Dr. Levent Oğuzkurt  
  11:40 Uzun dönemli (tünelli) katater ve port uygulamaları
  Dr. Fatih Boyvat  
  12:00 Yemek Arası  

  3. Oturum Moderatör Dr. Hande Arslan

  14:00 İntravenöz kateter uygulamalarında enfeksiyon dışı komplikasyonlar ve tedavileri
  Dr. Levent Oğuzkurt  
  14:20 Kateterlerde enfeksiyon riski
  Dr. Yeşim Taşova  
  14:40 Kateter uygulamalarında kültür elde edilmesi ve kültür alımı sırasında enfeksiyon
  komplikasyonlarından korunma ve tedavileri

  Dr. Volkan Hazar  
  15:00 Kateter ile kan ürünleri dışındaki tedavi uygulamaları
  Dr. Sema Karakuş  
  15:30 Kahve arası 
  16:00 Periferik venden yerleştirilen santral kateter uygulamaları (Pratik)
  Dr. Fahri Tercan 
  17:00 Santral venden yerleştirilen kateter uygulamaları (Pratik)
  Dr. Uğur Özkan  
  23 Aralık 2006 Cumartesi
  4. Oturum Moderatör Dr. Hakan Özdoğu
   
  09:00 Kanama diyatezi olan hastalarda kateter uygulamalarında
  perioperatif kanama komplikasyonunun önlenmesi

  Dr. Uğur Özkan 
  09:20 Temel hemostatik problemler ve kan komponentlerinin kateter ile doğru şekilde uygulanması
  Dr. A. Türker Çetin 
  09:40 Kateter Bakımı ve takibi
  Dr. Funda Timurkaynak 
  10:00 Kateter hemşireliği
  Arzu Karayavuz 
  10:30 Kahve arası  
  11:00 Port uygulamaları (Pratik)
  Dr. Levent Oğuzkurt 
  12:00 Öğle yemeği