Hemostaz - Tromboz Bilimsel Alt Komitesi Toplantısı