Suriyeli Sağlık Personelinin İstihdamı

06.09.2016

Sayı : UDEK/A-30

05.09.2016

Konu : Suriyeli Sağlık Personelinin İstihdamı

Sayın Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir


Türk Hematoloji Derneği Başkanı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1291/2016 Sayılı 02 Eylül 2016 Tarihli “Suriyeli Sağlık Personelinin İstihdamı” ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/sil/abis002.zip