Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı Sempozyumu

11.05.2016

Sayı : UDEK/A-20 10.05.2016
Konu : “Tıbbın Alternatifi Olmaz: Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı” Sempozyumu  

Sayın Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

Türk Hematoloji Derneği  Başkanı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 685/2016 Sayılı 06.05.2016 Tarihli “Tıbbın Alternatifi Olmaz: Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı” Sempozyumu ile ilgili yazısına ve düzenlenecek olan toplantı bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/index.php/Guncel/sempozyum-6104.html