Kan Sizsiniz Trabzon'da

15.04.2013

 BASIN BİLGİ NOTU

 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

 “KAN SİZSİNİZ” TRABZON’DA

 

Türk Hematoloji Derneği, tüzüğü gereği, ülkemizde hematoloji eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve ulusal boyutta standardize edilmesi amaçları doğrultusunda; kamuoyunu ve ilgili kişi ve kuruluşları her türlü araçla, bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, THD, 2011 yılından bu yana dokuz farklı şehirde (Sinop, Erzurum, Nevşehir, Adıyaman, Sivas, Hatay, Mersin, Denizli, Eskişehir, Aydın) sosyal sorumluluk eğitimleri gerçekleştirmiştir.

 

 

Türk Hematoloji Derneği web sayfasında (www.thd.org.tr), “Hasta ve Hasta Yakınları Bilgilendirme” başlığı altında; “Anemi, Akut Lösemiler, Kronik Lösemiler, Lenfoma, Hematolojik Kanserlerde Enfeksiyondan Korunma Yolları, Kök Hücre Nakli ve Hakkında Genel Bilgiler-Kök Hücre” gibi başlıklarda yer alan “Hasta Kılavuzları” yine halka yönelik eğitim çalışmaları içinde yer almaktadır. 

 

Türk Hematoloji Derneği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geliştirdiği “HALKHEP-Hasta Ve Hasta Yakınlarına Yönelik Kan Hastalıkları Bilgilendirme Toplantıları’nın 2013 yılındaki ikinci ayağı “Kan Sizsiniz” 13 Nisan’da Trabzon’da düzenlenmektedir.

Türk Hematoloji Derneği ve Trabzon İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen, halk katılımının ücretsiz olduğu projede, Kan hastalıklarına dikkat çekmek, kan kanserlerinden korunmak ve ölümleri azaltmak için bilinç kazandırmak, kanserin takibinin, tetkiklerin düzenli yapılmasının önemini vurgulamak, kan kanseri vb. durumlarda erken teşhisin önemine dikkat çekmek amaçlanıyor. Programda; “Hematoloji ve hematolojik kanserler hakkında genel bilgi, Habis hastalıklar seyrinde psikolojik sorunlar ve destek yolları, Hematolojik habis hastalıklarda beslenme, Hematolojik habis hastalıklarda enfeksiyonlardan korunma yolları, İlik nakli nedir?-Kime yapılır? Kimler, nasıl verici olabilir?” gibi konu başlıkları her yönüyle mercek altına alındı.

 

 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

 

Türk Hematoloji Derneği (THD) 1967 yılında kurulmuş, ülkemizde ve uluslararası düzeylerde hematoloji alanında önemli görevler üstlenen 700’ü aşkın üyesiyle köklü bir uzmanlık  derneğidir. Kuruluşundan bu yana hedefi ülkemizde hematoloji eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve ulusal boyutta standardize edilmesi, hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek, bölge, yöre vb. sınırlamalar olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmaktır. Bu amaçla hematolojide ve ilgili bilim dallarında mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası kurs, seminer, çalıştay gibi bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri başarıyla gerçekleştirmektedir.

 

THD, halka ve hekimlere yönelik 50’yi aşkın Türkçe eğitim kitabı hazırladı. Yılda 4 sayı olarak yayımlanan, bilimsel uluslararası indekslerde yer alan Turkish Journal of Hematology dergisi ve yılda 6 kez yayımlanan yaptığı çalışma ve aktivitelerini üyelerine duyurduğu THD bülteni yayınlamaktadır. THD bu çalışmalarını bünyesindeki 15 Bilimsel Alt Komitesi ile gerçekleştirmektedir.

 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ’NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EĞİTİM ORGANİZASYONLARI

 

 1. HEMATOLOJİ KONGRELERİ

 

THD bugüne 38 Ulusal Kongre, 7 Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 3 adet International Leukemia Lymphoma Myeloma başlıklı uluslararası kongreyi kendi organizasyonu ile düzenledi. Ayrıca sayısız okul ve kurs THD organizasyonu ile düzenlemiştir.

 

2005 yılında binin üstünde katılımcı ile Dünya Hematoloji Kongresine ev sahipliği yapmıştır. Bu kongre Dünya Hematoloji Kongreleri arasında en başarılı kongre olarak yerini almıştır. THD, bu kongrede yurtdışından konuşmacı olarak gelen konusunda uzman 98 hematoloji uzmanını İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır. 

THD ayrıca ülkemizde çok önemli bir tedavi seçeneği olan kemik iliği nakli üzerine de kongre düzenlemektedir. Bu kongrede hekimlerin yanı sıra tedavide büyük rol üstlenen hemşireleri ve veri tabanı sorumlularına özel Avrupa Kök Hücre Nakli Birliği (EBMT) ile ortak kurslar düzenlemekte ve bu kongrede THD, EBMT ile dünyada kök hücre nakli konusunda müfettiş olmaları için hematologlara sertifika vermektedir.  

Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresinin ilki, 1996 yılında Ankara’da düzenlendi. Geçen yıl yedincisi başarı ile düzenlenen kongre dünyada en büyük kemik iliği nakli konusunda en büyük üçüncü kongre olma özelliğini taşımaktadır.

Ayrıca hematoloji alanında en sık gelişmelerin yaşandığı lösemi, lenfoma ve miyelom konularında derneğimiz Uluslararası Lösemi, Lenfoma, Miyelom Kongresi düzenlemektedir. İki yılda bir yapılan bu kongre uluslararası özelliğe sahip olup başta Balkanlar ve komşu ülkeler olmak üzere yurtdışından katılımcılar ile gerçekleştirilmektedir. Hematolojide tedavi seçenekleri devamlı güncellenen ve sık karşılaşılan bu üç hastalık ile ilgili düzenlenen bu uluslararası toplantıya konusunda dünyaca tanınan bilim insanları konuşmacı olarak davet edilmektedir.

 

Ayrıca aşağıda THD’nin geçmişte ev sahipliği yaptığı diğer uluslararası kongreler yer almaktadır.

 • First meeting of ISH Asian-Pacific Division, Istanbul 1969
 • Second Congress on Thrombosis, Istanbul 1971
 • IX th Congress of World Federation of Hemophilia, Istanbul 1974
 • International Symposium on Blood Platelets, Istanbul 1974
 • International Symposium on Abnormal Hemoglobins and Thalassemia, Istanbul 1974
 • Forth meeting of ISH European-African Division, Istanbul 1977
 • Third meeting of Mediterranean Blood Club, Antalya 1979
 • International Istanbul Symposia on Hematology, Istanbul 1981
 • I. Balkan Hematology Days, Antalya 2006
 • 1. International Lymphoma-Leukemia-Myeloma (LLM) Congress , Fethiye 2007
 • 2.  International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, 24-27 Mayıs 2009, Istanbul
 • Türkiye'de Kök Hücre Naklinde Yaşanan Sorunlar Çalıştayı,  Şubat 2009, İstanbul
 • Sağlık Uygulama Tebliği 2009-2010 Hakkında Çalıştay, Haziran 2009, Ankara
 • ESH-EHA Tutorial Type III on Lymphoid Malignancies Kayseri 2009  
 • ESH-EHA Type II Tutorial on Myeloid Malignancies İstanbul 2010 Kurs Başkanı
 • 3.  International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, 24-27 Mayıs 2011, Istanbul
 • 4.  International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, 24-27 Mayıs 2013, Istanbul
 • ESH-EHA Tutorial Type III on Chronic  Miyeloproliferative Neoplasms Trabzon 2013
 • 8. Balkan Hematology Day, Antalya 2013

 

 

 

 

SELİM HEMATOLOJİ’DE GÜNCELLEME TOPLANTISI (SELHEG)

TARİH: 4-6 MART 2011

YER: ANTALYA

Selim Hematoloji’de Güncelleme Toplantısı (SELHEG) 4–6 Mart 2011 tarihlerinde Antalya’da 186 üyemizin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Bu toplantı 25–27 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenmiş̧ olan Selim Hematoloji Tanı ve Tedavi Uzlaşı Çalıştayı’nın alt zeminini oluşturdu. Toplantıda toplam 8 bilimsel oturum ve 24 konuşmacı yer almıştır.

İlki 2010 yılında gerçekleştirilen güncelleme toplantılarının, bundan böyle hematolojik onkoloji ve diğer hematolojik konularda düzenli olarak tekrarlanacağı belirtildi. TTB ve EHA tarafından kredilendirilen toplantının sunumları, Türk Hematoloji Derneği web sayfasına yüklendi.

SELİM HEMATOLOJİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI ÇALIŞTAYI (SELİMTAY)

TARİH: 25-27 MART 2011

YER: ANTALYA

Türk Hematoloji Derneği’nin eğitim çalışmalarından “Selim Hematoloji Tanı ve Tedavi Uzlaşı Çalıştayı” Antalya’da 25-27 Mart 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi.

65 üyemizin katıldığı çalıştay başkanlığını Dr. Tanju Atamer, yardımcılığını Dr. Mehmet Sönmez ve Dr. Cem Ar yaptı. Çalıştay programını Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin, Kemik İliği Yetersizliği, Hemofili ve Hemostaz-Tromboz Bilimsel Alt Komiteleri, ilgili alt komite sekreterleri ve pediatri alt grupları birlikte oluşturdular.

Türk Hematoloji Derneği, her alanda olduğu gibi bu alanda da bir ilki başardı ve dört bilimsel alt komitenin konuları kapsamında yer alan hastalıklarla ilişkin tedavi kılavuzu taslakları oluşturdu. Taslakların metin ve basamaklı şemaları gözden geçirildi ve alt komitelerin onayı ile kılavuzlar web sayfasına yüklendi.

MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ EĞİTİMİ – HEMATOLOJİK ONKOLOJİDE GÜNCELLEME (HOG)

TARİH: 6-9 MAYIS 2010

YER: MARMARİS

Türk Hematoloji Derneği'nin 6-9 Mayıs 2010 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlediği “Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitimi- Hematolojik Onkoloji’de Güncelleme” toplantısı başarıyla tamamlandı.

Bilimsel programı tamamen ilgili bilimsel alt komitelerimiz tarafından oluşturulan bu toplantıya 175 üyemiz katıldı. On bilimsel oturumun yer aldığı toplantı sonrası güncelleme toplantılarının bundan böyle hematolojik onkoloji ve diğer hematolojik konularda düzenli olarak tekrarlanacağı belirtildi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen toplantı, TTB ve EHA tarafından kredilendirildi.

Toplantı sunumları web cast formatında Türk Hematoloji Derneği web sayfasına yüklendi.

LÖSEMİ, LENFOMA VE MİYELOMADA TANI VE TEDAVİ UZLAŞI ÇALIŞTAYI

TARİH: 21-23 MAYIS 2010

YER: BOLU

Türk Hematoloji Derneği’nin eğitim çalışmalarından olan ve ülkemizde ilk kez yapılan “Lösemi, Lenfoma ve Miyelomada Tanı ve Tedavi Uzlaşı Çalıştayı” Bolu Koru Oteli’nde 21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. Çalıştay başkanlığını Prof. Dr. Levent Ündar, yardımcılığını da Prof. Dr. Muzaffer Demir yaptı. Çalıştay programını Akut Lösemiler Bilimsel A.K. Başkanı Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A.K. Başkanı Prof. Dr. Ayşen İrfanoğlu, Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif HastalıklarBilimsel A.K Başkanı Prof. Dr. Teoman Soysal, Lenfoma Bilimsel A.K. Başkanı Prof. Dr. Bülent Ündar veMultipl Miyelom Bilimsel A.K. Başkanı Prof. Dr. Levent Ündar, ilgili alt komite sekreterleri ve pediatri alt grupları birlikte oluşturdular. Türk Hematoloji Derneği, her alanda olduğu gibi bu alanda da ilki başardı. Beş alt komite (pediatri alt grubu dahil) kapsamında olan toplam 17 (+3 pediatri alt grubu taslağı) hastalıkla ilişkili tedavi rehberi hazırlama çalışmaları yapıldı ve taslaklar hazırlandı. Katılımcılar yoğun iş yüküne rağmen hazırlanmış ortamdan, çalışma koşullarından ve üretilen taslaklardan memnun kaldı. Hazırlanmış taslakların üzerinde ise, 23 Mayıs 2010 Pazar günü tüm katılımcıların katkısı ile gerekli ön düzeltmeler yapıldı. Taslakların metin ve basamaklı şemaları gözden geçirildikten ve alt komitelerin onayı alındıktan sonra taslaklar web sayfasına yüklendi. Çalıştay, ilk kez yapılmış olmasına rağmen oldukça verimli ve çok başarılı geçti. Katılımcılar çalıştayı “aile ortamı” olarak tanımladı. En kısa sürede selim hematolojik hastalıklarla ilişkili ikinci bir çalıştay programının gündeme gelmesi katılımcıların temel isteği oldu. Taslakların metin ve basamaklı şemaları gözden geçirilip alt komitelerin onayı ile güncellenmiş  halleri Türk Hematoloji Derneği web sayfasına yüklendi. Tüm katılımcıların ürünü olan “Ulusal Hematoloji Tedavi Rehberleri 2010”, ilgili resmi kişi ve kurumlarla paylaşıldı.

2.     HEMATOLOJİ ALANI DIŞINDA ÇALIŞAN HEKİMLER VE HALKA DÖNÜK EĞİTİM AKTİVİTELERİ

HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi (HEKHEP)

 

Amaç:Hedefi ülkemizde hematoloji eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve ulusal boyutta standardize edilmesi olan Türk Hematoloji Derneği, bu amaca yönelik olarak hematolog bulunmayan illerde “Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi” kursunu ülkemizin değişik bölgelerinde düzenlemeye başladı.

Eğitim programında “Tam kan sayımı parametrelerinin günlük pratikteki yeri”, “Pediatri’de kan sayımı”, “Kanamalı ve trombozlu hastaya yaklaşım”, “Ameliyat öncesi – sonrası hematolojinin yeri”, “Lenfadenopati ve/veya splenomegalisi olan hastaya yaklaşım”, “Plazma hücre hastalıkları/ Kronik lenfoproliferatif hastalıklar” ve “Kök hücre transplantasyonu nedir? Göbek kordon kanı saklanmalı mıdır?” konu başlıkları yer aldı.

 

 

2 EKİM 2010

SİNOP

14 NİSAN 2011

ERZURUM

30 NİSAN 2011

NEVŞEHİR

18 HAZİRAN 2011

ADIYAMAN

24 HAZİRAN 2011

SİVAS

10 EYLÜL 2011

HATAY

4 ŞUBAT 2012

MERSİN

7 NİSAN 2012

DENİZLİ

26 MAYIS 2012

ESKİŞEHİR

9 ŞUBAT 2013

AYDIN

 

 

 

 

 

 

 

 

HALKA YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: THD, tüzüğü gereği ülkemizde hematoloji eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve ulusal boyutta standardize edilmesi; amaçları doğrultusunda kamuoyunu ve ilgili kişi ve kuruluşları her türlü araçla bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmakta. Son yıllarda büyük bir hızla gelişen hematoloji alanında önemli yenilikler günlük hayata girmekte; bunlar doğrudan hastalarımızın yaşamlarını etkileyecek sonuçlar doğurmaktadır. Hastalarımızın ve hasta yakınlarının güncel gelişmelerden haberdar edilmesi ve bu alandaki bilgi düzeylerinin yükseltilmesinin de hasta yaşamlarına doğrudan olumlu katkıları olacağı değerlendirilmektedir. Derneğimiz bu kapsamda hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza yönelik bir eğitim programı düzenlemiştir. 

Tüm hasta ve hasta yakınlarının katılabildiği, katılımların ücretsiz olduğu HALKHEP toplantılarında, hematolojik kanserleri halkın anlayabileceği düzeyde ve her yönüyle ele alarak özellikle hasta ve hasta yakınlarının doğru bilgi almalarını hedeflenen toplantılarda Hematolog, enfeksiyon uzmanı, psikiyatrist, diyetisyen gibi farklı alanlardan uzmanlar söz aldılar. Halk da oturumlar sonunda soru-cevap bölümleriyle katkıda bulunabildi.

Bilimsel programda Hematolojik Kanserlerde Teşhis ve Tedavi Yöntemleri,  Psikolojik Sorunlar ve Destek Yolları, Kan Kanserli Hastalarda Beslenme, Hematolojik Kanserlerde Enfeksiyondan Korunma Yolları gibi konu başlıklarını her yönüyle halkımıza ve hastalarımıza anlatıldı.

 

2 EKİM 2010

SİNOP

 

 

12 NİSAN 2011

İSTANBUL

 

 

13 NİSAN 2011

ANKARA

 

 

14 NİSAN 2011

ERZURUM

 

 

30 NİSAN 2011

NEVŞEHİR

 

 

18 HAZİRAN 2011

ADIYAMAN

 

 

24 HAZİRAN 2011

SİVAS

 

 

10 EYLÜL 2011

HATAY

 

 

4 ŞUBAT 2012

MERSİN

 

 

7 NİSAN 2012

DENİZLİ

 

 

26 MAYIS 2012

ESKİŞEHİR

 

 

9 ŞUBAT 2013

AYDIN

 

 
           

 

LENFOMA KAMPANYASI

2007 ve 2008 yıllarında Lenfoma Bilinçlendirme Kampanyaları gerçekleştirilmiş ve kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yer almıştır. Lenfoma Kampanyası kapsamında, televizyon, yazılı basın, internet ve dış mekan mecraları üzerinden yapılan bilgilendirme kampanyası ile lenfomaya dikkat çekilmiştir. Yaklaşık her biri 1 ay süren ‘Dikkat Lenfoma’ kampanyaları; çoğu zaman grip benzeri semptomlar gösteren bu hastalığın erken teşhis yollarını ve tedavideki başarı oranını, trafik işaretleri ile geniş kesimlere anlatılmıştır.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI THD SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Derneğimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri doğrultusunda 19 Nisan 2011 Salı Günü Adıyaman’da sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir. Bu kampanyada Davuthan İlköğretim okulunda yatılı okuyan öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılmıştır.

 

22 EYLÜL KML GÜNÜ İÇİN ULUSAL BASINDA FARKINDALIK KAMPANYASI

22 Eylül Kronik Miyeloid Lösemili (KML’li) hastalar için çok özel bir tarih. İlk defa 22 Eylül 2011’de dünyanın her yerinden hasta dernekleri bir araya gelerek “Uluslararası KML Farkın- dalık Günü”nde, Max Vakfı, Alianza Latina ve Uluslararası KML Vakfı’nın desteğiyle, sağlık mesleği mensuplarına, hükümetlere ve sektöre hastalığın bilinirliğinin artırılması için işbirliği çağrısında bulundu. İşte bu sebeple, KML’ye neden olan 9 ve 22 numaralı kromozomlar- daki genetik değişikliği sembolize eden 22/9 tarihinde dünyanın her yerinde farkındalığı sağlayıcı etkinlikler düzenlenmekte ve bu tarih Uluslararası KML Günü olarak takvimlerde yerini almaktadır.

Türk Hematoloji Derneği, bu özel gün kapsamında Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi yönetiminde “Dünya KML Günü–22 Eylül” kapsamında farklı illerde yerel ve ulusal basında farkındalık kampanyası gerçekleştirdi.

 

ANEMİ TANITIM FİLMİ

 

Dünyada kadınlarda görülme sıklığı yüzde 30-40, erkeklerde yaklaşık yüzde 20'dir. Kansızlık nedenleri arasında, beslenme ile ilgili faktörler, eritrositlerin yapım azlığı ile karakterize kemik iliği yetersizlikleri, eritrositlerin artmış yıkımı (hemoliz) ve bazı habis hastalıklar sayılabilir. Tüm bu nedenlerden en sık görüleni demir eksikliği anemisidir. Demir eksikliği anemisi özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklarda, adet gören kadınlarda ve gebelerde çok sıktır. Erişkin erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda görüldüğünde mide barsak sisteminden kaynaklanan kanama nedenlerinin araştırılması gereklidir. Kansızlığın mide ve barsak sisteminden kaynaklanan kötü huylu hastalıklar (kanser) nedeniyle de gelişebileceği unutulmamalıdır. Anemi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur.

Aneminin ülkemizde tanınması ve farkındalığının artırılması için hazırlanan “Türk Hematoloji Derneği Anemi Tanıtım Filmi” ulusal haber kanallarında yayınlanmıştır. Aneminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan ve yoğun ilgi gören kısa filme www.thd.org.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

KAN SİZSİNİZ KAMPANYASI:

 

Türk Hematoloji Derneği 2013 yılı itibariyle topluma dönük eğitim, kan hastalıkları konusunda farkındalık oluşturma, hastalıklardan korunma, erken tanı, tedavi, tedavi seyrinde sonuca katkısı olacak yaşama dair merak edilen konularda toplumu bilgilendirme çalışmalarını “Kan Sizsiniz” sloganıyla bütünleşen bir kampanya çerçevesinde sürdürmektedir.

 

KAMPANYANIN AMACI NEDİR?

 

THD’nin halkı ve hekimleri bilgilendirme çalışmalarının son halkası olan, uzmanlarca hazırlanan KANSİZSİNİZ kampanyasının amaçları aşağıda yer almaktadır.

 

 • Vatandaşları bilgilendirerek daha bilinçli bir topluma ışık tutmak
 • Ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan aile hekimleri ile uzman hekimlerin bilgilerini güncellemek ve gelişmeler konusunda eğitim vermek
 • Hematoloji hastalıklarını tanıtmak ve böylece tedavi başarı oranını yükseltmek
 • İnsanlara hematoloji hastalığının önemini fark ettirmek
 • Önemli hematolojik hastalıkları anlatmak ve onlara ait gün ve haftalarda basın toplantıları yaparak halka duyurmak
 • Toplumda hematoloji alanında olumlu davranış ve bakış açısı sağlamak
 • Hematoloji ve ilgili hastalıklar hakkında anlaşılır cümleler ile bilgi vermek
 • Kök hücre nakli ve bağışı konusunda toplumu bilgilendirmek
 • Türk Hematoloji Derneği’nin Türk Hematolojisini ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmesi
 • Hazırlanacak ilanlar ile hematolog kavramını benimsetmek ve halkı doğru branş hekimlerine yöneltmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMATOLOJİDE YENİLİKLER

HABİS KAN HASTALIKLARINDA YENİ ÇAĞ

TEDAVİDE YENİLİKLER

Son yıllarda kanser tanı ve tedavisinde süregelen ve hem hastaları hem de hekimleri heyecanlandıran olumlu ve umut verici gelişmeler kuşkusuz habis kan hastalıklarını da ilgilendirmektedir. Erişkinlerde en sık rastlanan lösemi tipi olan kronik lösemiler bu alanda oldukça sevindirici gelişmelere konu olmuştur. Örneğin; kronik miyeloid lösemi (KML) tedavisi artık günlük alınan hap şeklinde tedavilerle sağlanmaktadır. Bu kan kanserini hücre düzeyinde oluşturan bozukluğu hedefleyen tirozin kinaz baskılayıcı ilaçlar olarak adlandırılan tedavilerle KML hastalarının yaşam kalitesi düzelmiş, ileri evrelere geçiş oranı çok büyük ölçüde azaltılmış, tam yanıt oranları yüzde doksanın üzerine çıkmış ve hastalar bu sayede uzun yaşama şansını elde etmişlerdir.

Benzer gelişmeler kronik lenfositik lösemi ve bazı lenfoma türleri ve multipl miyelom için de gerçekleşmekte olup halen çalışmaları sürmekte olan çok sayıda hedefe yönelik tedavi geniş bir hasta grubunun umut kaynağıdır. Örneğin kronik lenfosittik lösemi olarak adlandırılan ve erişkinlerde en çok rastlanan lösemi tipinde mevcut kemoterapilere dirençli olduğu bilinen bazı alt tipler için yakın gelecekte hedefe yönelik tedaviler kullanılabilecektir. Kronik lenfositik lösemi hastalarının tedavisinde yakın zamanlarda monoklonal antikorlar ve kemoterapiden oluşan tedavilerle çok yüksek yanıt oranları elde edilmektedir. Ancak bir grup hastada bu tedavilerin yeterli etki sağlamadığı bilinir. İşte bu hasta grubunda hedefe yönelik tedaviler üzerinde çalışılmaktadır. Bu ilaçlarla ilgili çalışmalar henüz ruhsatlanma aşamasına gelmemiştir ancak ön veriler standart tedavilere duyarlı olmayan bir grup hastada uygulandıklarında hastaların uzun dönem hastalıksızlık ve yaşam beklentilerinde olumlu değişiklikler sağlayacakları yönündedir.

Yukarıda sözü edilen umut verici gelişmelerin bazı lenfoma tiplerini de kapsam içine alacağı öngörülmektedir.

 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ,

ERİŞKİN HEMOFİLİLERDE KANAMADAN KORUYUCU TEDAVİYİ ÖNERİYOR

Hemofililer (A ve B) kalıtsal kan hastalıkları içinde, sakatlıklara yol açarak yaşam kalitesini düşüren ve sağlık politikalarını uygulayıcılar için sorun yaratan en önemli sağlık sorunlarından biridir. Hemofililerin tedavisi günümüzde kan ve kan ürünü olarak adlandırılan ilaçlarla yapılmakta ve tümü yurt dışından ithal edilmektedir. Bu ilaçlar, eksik olan kan proteininin ileri teknoloji ile üretilmiş konsantreleridir. Yeterli oranda kullanılmadığında hastalarda genelde eklem içi, nadiren ise yaşamı tehlikeye sokan kanamalar ortaya çıkmaktadır. Yetersiz tedavi eklem sakatlıklarına ve sonrasında yüksek maliyetli ortopedik operasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Hasta başı sakatlıkların ve maliyetlerin azaltılması hem birey, hem de ülke için oldukça önemlidir.

Hemofililer kalıtsal hastalıklar olup, tanısı çocukluk yaş dilimlerinde konmaktadır. Son yıllardaki gelişimlere bağlı olarak, bu grup hastalıklar ülkemizde çok iyi tedavi edilmekte, çocukluk döneminde sakatlıklar oldukça azalmaya başlamıştır. Eklem sorunları olmadan erişkin yaşa gelmiş hemofiliklerin kanamada koruyucu tedavilerin devam edilmesi veya hastaya yeniden başlanması oldukça önelidir. Kanadıkça yapılan tedavi ile kanama olmadan yapılan tedaviler arasında genel maliyetler açısından oldukça fark vardır. Hem farmakoekonomik olarak hem de hastanın yaşam kalitesini arttırma açısından koruyucu tedavinin üstünlüğü gösterilmiştir.

Yukarıdaki gerekçelerle, THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi özellikle erişkin hematologlar ve hematoloji yan dal uzmanlık hekimlerine yönelik eğitim çalışmaları yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Ülke genelinde standart uygulamaların yapılması, Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza bilimsel destek sağlamak için “Erişkin Hemofililerde Kanamadan Koruyucu Tedavi” kılavuzu hazırlamıştır. Bu kılavuza elektronik olarak ulaşmak mümkündür (http://www.thd.org.tr/yayinlar/list/510/hemofili-2).

Erişkin yaştaki hemofilik hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve yeni eklem hasarlarının oluşmasını engellemek için, Türk Hematoloji Derneği gerek üyelerine ve gerekse hastalara bu tedavileri almaları konusunda yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Türk Hematoloji Derneği tüm erişkin hemofilik hastaların kanamadan koruyucu tedavi almasını önermektedir.

 

Prof. Dr. Teoman Soysal

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

 

Prof. Dr. Muzaffer Demir

Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

 

Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Saymanı

Uludağ Üniversitesi Tıp Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

 

Prof. Dr. Mehmet Sönmez

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax antibiotic cost suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling. council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy biaxin online clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg order biaxin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy biaxin usa cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online cheapest biaxin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia clarithromycin online cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin purchase clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin generic biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin purchase clarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills where to buy abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills order abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills buy abortion pills online order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pills order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase order abortion pill online how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase order abortion pill online how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra free viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra cheapest uk supplier viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra pharmacy get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra buy levitra online kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england buy kamagra jelly on the internet kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england erectile dysfunction kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk buy amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk women does amoxicillin work amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work where to buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work where to buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives natural laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen get ampicillin avoid prescription principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen female free sample principen principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online buy abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online buy abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online on line abortion pill order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin online cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin online cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin order cipro online buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin cipro uk buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample dexamethasone prescription order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone prescription order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy duricef samples generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy duricef samples generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy duricef samples generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy duricef samples generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime generic vantin cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale fedex generic cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale fedex generic cefuroxime cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase pill for abortion online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill online buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin generic chloromycetin chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin natural chloramphenicol alternatives chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin natural chloramphenicol alternatives chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online where to buy abortion pills online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online where to buy abortion pills online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill buy online ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin how does augmentin work generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online