Önerilen Projenin Adı Kronik Lenfositik Lösemide Richter Transformasyonu
Konusu Kronik lenfositer lösemi tanısı ile takipleri sırasında Hodgkin Lenfoma transformasyonu gelişen hastaların oranı, başvuru şekilleri, özellikleri, tedavi yanıtları, tedavi sonuçları incelenecektir.

Proje Hipotezi Kronik lenfositer lösemiden Hodgkin Lenfomaya transforme olan bu hasta grubu klasik Hodgkin Lenfoma hastalarına göre daha kötü seyretmesi beklenmektedir. Bu hasta grubunda klasik tedavi seçeneklerinin beklenen sonuçları vermeyeceği düşünülmektedir.

Proje Amaç ve Yararları Kronik lenfositer lösemi hastalarında Hodgkin Lenfoma transformasyonunun hangi hastalarda gelişeceğinin riskleri önceden belirlenebilir mi? Bu transformasyon gelişen hastalarda tedavi yanıtları ve tedavi sonuçları belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu hasta grubundaki sonlanım noktaları baştan ön görülebilirse hastaların tedavileri daha iyi bir şekilde düzenlenebilecektir.

Mevcut Merkezler Koç Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve bu hastalara sahip, çalışmaya katılmak isteyen tüm merkezler.

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler Kronik lenfositer lösemi ve Hodgkin Lenfoma tedavisinin yapıldığı, hematopatoloji konusunda deneyimli laboratuvarı bulunan merkezler.

Diğer Özgül Notlar Araştırma retrospektif olarak yapılacak ve hematoloji kliniklerinde arşiv dosya taraması 9 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.