Önerilen Projenin Adı Sık kanayan İnhibitörlü hastalarda “Profilakside rFVIIa kullanımı”: Ulusal Veriler
Konusu İnhibitörlü hastalarda batı ülkelerinde altın standart yaklaşım öncelikle ITT uygulaması ile inhibitörün eradike edilmesidir.

Proje Hipotezi Ülkemizde ise SUT’daki kısıtlamalar nedeniyle ITT tedavisi uygulanması nadiren yapılabilmektedir. Bu nedenle inhibitörlü hastaların kanama ataklarında By-pass yapıcı ajanlar (rFVIIa ve aPCC) sıklıkla kullanılmaktadır. Sık kanayan hastalarda ise sekonder profilaksi amacıyla by-pass yapıcı ajanların kullanılmasıyla yarar sağlandığı bildirilmektedir. Sağlık bakanlığı onayı ve SUT’a uygun olması nedeniyle Son 6 yılda yoğun olarak kullanılan aPCC proflaksisiyle ülkemizde de başarılı sonuçlar elde edilmiştir. rFVIIa ile de endikasyon dışı kullanım izni alınarak az sayıda inhibitörlü hastada koruma amaçlı kullanım yapıldığı bildirilmektedir. Ancak 2014 yılı ocak ayında Sekonder profilaksi uygulanması yönünden bakanlıktan endikasyon alan rFVIIa ile de ülkemizde elde edilen deneyimler hızla artmaya başlamıştır. (Profilaksi endikasyonu: Ayda en az 4 kanaması olan inhibitörlü HA ve HB hastalarında 90 mcg/kg dozda günde tek doz rFVIIa uygulaması 3 ay süreyle yapılabilir). Planlanan retrospektif çalışmanın amacı ülkemizde sekonder profilaksi amacıyla rFVIIa ile elde edilen verilerin anonim olarak toplanmasıdır.

Proje Amaç ve Yararları Söz konusu deneyimi olan hematoloji merkezlerinden tek sayfalık olgu rapor formunu doldurarak Şubat-2015 sonuna kadar geri yollamaları istenecektir.
online click dating for married

Mevcut Merkezler Elde edilen toplu ulusal veriler 16-19 Nisan 2015 tarihinde Antalya’da yapılacak 12. Ulusal Hemofili Kongresinde inhibitör oturumunda tartışılacaktır.

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler
PROJE OLGU RAPOR FORMU
(Lütfen rFVIIa kullanılan her bir olgu için tek bir form doldurunuz) Hastanın adı ve soyadının ilk harflerini kodlayınız (A.B.):
 
Hastanın doğum tarihi (gün-ay-yıl olarak): 
Hastanın tanısı (HA veya HB): 
Hastanın inhibitör tanısı: 
tarihi: 
Koruma öncesi kanama sayısı (son 6 aydaki toplam ve eklem kanaması sayısı): 
Koruma öncesi vital kanama veya iliopsoas kanaması vb sayısı: 
Koruma öncesi hedef eklem gelişimi var mı?: 
rFVIIa ile koruma yapılmadan önce aPCC ile profilaksi yapıldı mı?: 
rFVIIa ile sekonder profilaksi uygulama dozu (90 mcg/kg vd): 
rFVIIa ile sekonder profilaksi süresi (en az 3 ay olmalıdır): 
rFVIIa uygulama sıklığı (günde 1 / günaşırı / haftada 3 gün / haftada 2 gün): 
rFVIIa ile koruma sırasındaki toplam kanama sayısı: 
rFVIIa ile koruma ile sağlanan kanama sıklığı azalması (% X): 
rFVIIa ile koruma süresince vital kanama veya iliospoas vb kanaması: 

Diğer Özgül Notlar Prof. Dr. Kaan Kavaklı (THD- Hemofili Alt Komitesi Bşk)(kaan.kavakli@ege.edu.tr)(kaan.kavakli61@gmail.com) (542-432 87 38)