Önerilen Projenin Adı AKUT TRANSFÜZYON REAKSİYONU ANALİZ VE TRANSFÜZYON HEMŞİRESİ MODEL PROJESİ
Konusu Kan merkezinden çıkış yapılan kanların izlenebirliliği, meydana gelen akut transfüzyon reaksiyonlarının analizi ve transfüzyon hemşiresi modeli

Proje Hipotezi Ülkemizde transfüzyon reaksiyonlarının tanımlanması ve bildiriminde standardizasyon mevcut değildir. Transfüzyon geri bildirimleri yapılmamaktadır. Bu çalışmaların yapılabilmesi için hastane transfüzyon komitesine bağlı transfüzyon hemşiresi kavramının oturtulması gerekmektedir.

Proje Amaç ve Yararları Hemovijilansın hastane ayağında özellikle hastadan geriye doğru (donöre doğru) kanın izlenebilirliliğini sağlayacak. Çalışmaya katılan merkezlerde transfüzyon hemşirelerinin transfüzyon reaksiyonlarında standart yaklaşımlarını sağlayacak. İş akış şemaları ile de model transfüzyon hemşiresi oluşturulacak. Sonuç olarak ülkemizden çoklu merkezlerin katılımı ile ilk, gerçekçi ulusal akut transfüzyon reaksiyon verilerine ulaşılacak.

Mevcut Merkezler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, ...... katılım devam etmektedir (transfüzyon hemşirelerini bildiren merkezler çalışmaya dahil edilecektir.)

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler Hastane transfüzyon komitesine bağlı olarak çalışan transfüzyon hemşiresinin başhakimlik tarafından görevlendirilmesi gerekir. Transfüzyon hemşiresi hastanede başka bir iş ile görevlendirilmemesi gerekmektedir. Hastalara transfüzyonun uygulayıcı olmayacaktır. Gerçek görevi kanın izlenebilirliği ve hemovijilansı hastanede kontrol eden hemşire olacaktır.

Diğer Özgül Notlar Kullanıcılar için bir veri tabanı hazırlanmıştır. Transfüzyon hemşireleri daha sonra duyulacak tarih ile muhtemelen Ankara'da eğitime tabi tutulacaklardır.