Önerilen Projenin Adı Türkiye'de alfa talasemi sıklığını belirlemek
Konusu Türkiye'de alfa talasemi sıklığını belirlemek ve bu konudaki verileri güncellemek amacı ile alfa talasemi tanısı konan hastaların verilerini toplamayı planlamaktayız.

Proje Hipotezi -

Proje Amaç ve Yararları Sayın Meslektaşlarım Türk Hematoloji Derneği Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel Alt Komitesi olarak Türkiye'de alfa talasemi sıklığını belirlemek ve bu konudaki verileri güncellemek amacı ile alfa talasemi tanısı konan hastaların verilerini toplamayı planlamaktayız. Bu amaçla tek sayfalık bir form hazırladık. Bu formu doldurup 06.12.2013 tarihine kadar yollarsanız çok sevinirim. Elde ettiğimiz verileri en kısa sürede yayın haline getirip isim sıralamasını vaka sayısına göre belirleyeceğiz. Yardımlarınız için Teşekkürler Prof. Dr. Selma Ünal Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. unalselma@hotmail.com

Mevcut Merkezler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD.

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler ALFA TALASEMİ TARAMA FORMU Adı-Soyadı: Yaş ve Cinsiyet: Doğum Tarihi: Tanı yaşı: Tanı tarihi ve tanı koyan merkez adı: İzlendiği Merkez: Memleket: Hasta yaşıyor mu? Splenektomi yapılmış mı? Yapıldı ise yaşı: Evlilik ve/veya çocuk sahibi olma öyküsü var mı?: Anne-baba arasında akrabalık öyküsü var mı?: Ailede alfa talasemi öyküsü var mı?: Annede ölü doğum, spontan düşük öyküsü var mı? Hastanın ailesinde doğar doğmaz kaybedilen bebek var mı? Ailede hidrops fötalis öyküsü var mı?: Evlilik öncesinde tarama yapılmış mı?: -Evet ise sonuç: Tanı sırasındaki Hemogram sonuçları: Hb: KK: MCV: MCH: MCHC: RDW: Tanı sırasındaki Hemoglobin Elektroforezi: HbA: HbA2: HbF: HbH: HbBarts: Alfa Gen Mutasyon Analizi sonucu: Transfüzyon öyküsü (sayı ve en son tarih): İlk transfüzyon yaşı: Şelasyon tedavisi alıyor mu?: -Evet ise şelatörün adı ve süresi: Alfa talasemi ile ilgili yayın/çalışma /bildiri yaptınız mı?

Diğer Özgül Notlar -