Önerilen Projenin Adı Homozigot Faktör V Leiden ve Prothrombin20120 mutasyon Birlikteliği gösteren Olguların Arşivlenmesi
Konusu Faktör V Leiden mutasyonunun homozigot formuyla Prothrombin 20210 mutasyonun heterozigot ve/veya homozigot Prothrombin mutasyonunu taşıyan bireylerin yaş, cinsiyet, klinik durum ve prognoz açısından incelenmek üzere olguların biriktirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Hipotezi Faktör V Leiden mutasyonunun homozigot formuyla Prothrombin 20210 mutasyonun heterozigot ve/veya homozigot olarak taşıyan bireylerin yaş, cinsiyet, klinik durum ve varsa thromboz (lokalizasyonu/tekrarlaması) prognoz açısından incelenmek üzere olguların biriktirilmesi amaçlanmaktadır. Benzer yaklaşım Prothrombin 20210 mutasyonunu homozigot taşıyanlarla Faktör V Leiden mutasyonunu heterozigot taşıyanların aynı amaç doğrultusunda arşivlenmesi

Proje Amaç ve Yararları Faktör V Leiden mutasyonunun homozigot formuyla Prothrombin 20210 mutasyonun heterozigot ve/veya homozigot Prothrombin mutasyonunu taşıyan bireylerin yaş, cinsiyet, klinik durum ve prognoz açısından incelenmek üzere olguların biriktirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece bu hastalara moleküler tanı konulduğunda doğru yaklaşım sağlanacaktır.

Mevcut Merkezler Tüm merkezlere açıktır.

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler özel bir durum söz konusu değildir

Diğer Özgül Notlar yaş, cinsiyet, klinik durum ve varsa thromboz (lokalizasyonu/tekrarlaması) ile FVL-PT mutasyon sonuçlarıyla , bu muyasyonların inceleme yönteminin bildirilmesi gerekmektedir.
online click dating for married