Önerilen Projenin Adı Kronik myeloproliferatif hastalıkların patobiyolojisi
Konusu Ülkemizde Hematoloji merkezlerinde izlenen Kronik myeloproliferatif hastalık verilerinin http://www.thd.org.tr/menu/119/ TURKBA adresinde bulunan uluslararsı standart veri tabanı ile toplanması

Proje Hipotezi Çok merkezli Popülasyon klinik-lab.verileri ile Kronik myeloproliferatif hastalıkların patobiyolojisi hakkında tanımlayıcı bilgiler elde etmek mümkündür.

Proje Amaç ve Yararları http://www.thd.org.tr/menu/119/ TURKBA adresinde bulunan uluslararsı standart veri tabanı ile toplanacak veriler ulusal-uluslararası bilimsel platformlarda yayınlanması; ayrıca ELN WP-MPD ve EI-MPD gibi Kronik myeloproliferatif hastalıkların patobiyolojisi ile ilgilenen merkezlerle veri paylaşımı sağlanması.

Mevcut Merkezler Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler Kronik myeloproliferatif hastalık izlemi yapılan Hematoloji merkezleri Ege Universitesi Etik Kurul Başkanlığı'na gonderilmek uzere guray.saydam@ege.edu.tr mail adresine araştırmacıların CV'lerini gondermeleri

Diğer Özgül Notlar Istekli merkezlerin Ege Universitesi Etik Kurul Başkanlığı'na gonderilmek uzere guray.saydam@ege.edu.tr mail adresine araştırmacıların CV'lerini gondermeleri