Önerilen Projenin Adı Yeni tanılı kronik lenfositik lösemili hastalarda kolesterol düzeyleri
Konusu Uluslararası kronik lenfositik lösemide (KLL) çalışma grubuna göre yeni KLL tanısı konulan hastalarda lipid düzeylerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Proje Hipotezi Solid tümörlerde ve multipl myelom gibi bazı hematolojik malignitelerde kolesterol düzeylerinde düşüklük görülebilir. Bazı deneysel çalışmalarda da KLL kolesterol düzeylerinin düştüğü saptanmıştır Daha önce 34. ulusal hematoloji kongresinde poster olarak "Yeni tanılı kronik lenfositik lösemili hastalarda kolesterol düzeyleri" isimli çalışmamızı sunmuştuk (tek merkez). Kontrol grubuna göre kolesterol düzeylerini düşük bulmuştuk. KLL’de kolesterol düzeylerindeki düşüklük lenfositler tarafından artmış kolesterol kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilir

Proje Amaç ve Yararları KLL patogenez ve tedavisinde katkı sağlamak

Mevcut Merkezler -Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD -Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD -Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler KLL tanı tedavi yapabilmek

Diğer Özgül Notlar Çalışma için hasta kayıt formuna dryavas@hotmail.com adresinden ulaşılabilir.