Önerilen Projenin Adı Prospektif yeni tanı lenfoma kayıt çalışması
Konusu 2013 yılında yeni tanı konan lenfomalı hastaların histopatolojik alt tip dağılımının prospektif belirlenmesi

Proje Hipotezi 2013 yılında yeni tanı konan lenfomalı hastaların histopatolojik alt tip dağılımının prospektif belirlenmesi, bua rada epidemiyolojik demografik bilgilerin toplanması

Proje Amaç ve Yararları Uzun yıllardır sadece retrospektif toplanmış dağılım dışında elimizde bilgi olmaması ileriye dönük planlamaları başarısız kılmakta Bu sayede dağılım özelliklerimizi belirleyerek stratejik planlama yapma olanağı sağlanacaktır

Mevcut Merkezler Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Üniversitesi

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler WHO 2008 kriterleri ile lenfoma alt tiplendirmesi yapabilen hematopatoloji birimi

Diğer Özgül Notlar yok