• Anasayfa
 • Toplantılar
 • Türk Hematoloji Okulu
 • Üçüncü Dönem
 • Türk Hematoloji Okulu 5 Hematolojik İmmünolojide Yeni İlaçlar ve Hedefe Yönelik Tedaviler
 • Türk Hematoloji Okulu 5 - Hematolojik İmmünolojide Yeni İlaçlar ve Hedefe Yönelik Tedaviler

   

  TÜRK HEMATOLOJİ OKULU III/5 – HEMATOLOJİK İMMÜNOLOJİDE YENİ AJANLAR VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

   

  17-18 Aralık 2016

  Girne- Kıbrıs

   

  Okul Sorumluları:

  Doç. Dr. Meltem Kurt Yüksel (Ankara ÜTF, Hematoloji BD, Ankara)

  Prof. Dr. Önder Arslan (Ankara ÜTF, Hematoloji BD, Ankara)

   Prof. Dr. Mustafa Çetiner (Koç ÜTF, Hematoloji BD, İstanbul)

   

   

   

  1.Gün

  Konu

  Konuşmacı

   

   

  08.20-08.30

  Açılış

   

   

   

  08.30-09.00

  Hematolojik malignitelerde hücre içi yolaklar

  Ali Uğur Ural

   

   

  09.00-09.30

  AML’de FLT3 inhibitörleri etkili midir?

  Aynur Uğur Bilgin

   

   

  9.30-10.00

  Bispesifik T hücre engager (BITE)’ların ALL tedavisindeki  yeri

  Meltem Olga Akay

   

   

  10:00- 10:30

  AML / MDS tedavisinde alternatifler: HDAC inhibitörleri, epigenetic yönlendirici tedaviler

  Mustafa Çetiner

   

   

  10.30-11.00

  Kahve Arası

   

   

   

  11.00-11.30

  Çığır açan tedavi: Şimerik Antijen Reseptör T hücreler (CAR-T hücreler)

  Önder Arslan

   

   

  11:30-12:00

  Bruton tirozin kinaz inhibitörleri- KLL’nin yeni tedavi alternatifi mi?

  M.Ali Özcan

   

   

  12:00-12:30

  Fosfoinositil 3-kinaz inhibitörleri ve tedavideki etkinliği

  Münci Yağcı

   

   

  12.30-13.30

  YEMEK

   

   

   

  13.30-14.00

  BCL-2 inhibitörleri 

  Mehmet Turgut

   

   

  14.00-14.30

  Monoklonal antikorların yeri (Ofatumumab, Obinotuzumab, Rituksimab)

  Fatih Demirkan

   

   

  14.30-15.30

  Olgularla tartışma

   

   

   

  15.30-16.00

  Kahve Arası

   

   

   

  16.00-16:30

  Yeni tedavi alternatifleri; Monoklonal antikorların yeri 

  Meral Beksaç

   

   

  16:30-17:00

  Multiple myelom tedavisi ve yeni immunmodülatörler ajanlar

  Seçkin Çağırgan

   

   

  17:00-17:30

  Olgularla tartışma

   

   

   

  17:30-18:00

  Öğrenciler ile sohbet

   

   

   

  2.Gün

  Konu

  Konuşmacı

   

   

  09.00-09.30

  B-hücreli lenfomalarda monoklonal antikorlar (anti-CD22, anti-CD30)

  Ali Ünal

   

   

  09.30-10.00

  Hodgkin Lenfomada monoklonal antikor  aracılıklı tedaviler

  Burhan Ferhanoğlu

   

   

  10.00-10.30

  Ara

   

   

   

  10.30-11.00

  T hücreli lenfomada kemoterapi dıs¸ı moleküller

  İbrahim Barışta

   

   

  11:00-12:00

  Olgularla tartışma