• Anasayfa
 • Dernek Hakkında
 • Tarihçe
 • Tarihçe

  Türk Hematoloji Derneği (THD), Sedat Tavat, Arif İsmet Çetingil, F. Reimann, Şeref İnceman, Orhan N. Ulutin, Ayhan Çavdar, Burhan Say, Nail Tartaroğlu, Muzaffer Aksoy ve Mustafa Karaca tarafından 1967 yılında kurulmuş, ülkemizde ve uluslararası düzeylerde hematoloji alanında önemli görevler üstlenen 800’ü aşkın üyesiyle köklü bir uzmanlık  derneğidir.

  Kuruluşundan bu yana hedefi ülkemizde hematoloji eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve ulusal boyutta standardize edilmesi, hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile  bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek, bölge, yöre vb. sınırlamalar olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmaktır. Bu amaçla hematolojide ve ilgili bilim dallarında çalışanlara mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası kurs, seminer, çalıştay gibi bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri başarıyla gerçekleştirmektedir. 

  THD Uluslararası Hematoloji Derneği (ISH)’nin Avrupa-Afrika Bölümü’nde yer alan THD, 2004 yılından itibaren Avrupa Hematoloji Derneği (EHA) ve Avrupa Hematoloji Akreditasyon Komisyonu (ECAH) ortaklığında, bilimsel eğitim programlarına katılımda Continuing Medical Education (CME) akreditasyon puanlarıyla ve Türk Tabipler Birliği (TTB) kredileri ile kredilendirilmektedir.

  Derneğin resmi web sitesi 
  www.thd.org.tr hematolojik hastalıklarla ilgili en son haberler, toplantılar, hekimler için eğitsel kaynaklar, hematolojik hastalıklar konusunda ulusal tanı ve tedavi kılavuzları, hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme sayfası ile THD’nin ödül, kredilendirme, burs, araştırma ve diğer çeşitli destek programları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Sayfada ayrıca üyelerine haftalık haberler gönderen bir forum ve derneğin resmi yayın organı olan Turkish Journal of Hematology’nin web adresi olan www.tjh.com.tr için de bir bağlantı (link) bulunmaktadır.

  THD, halka ve hekimlere yönelik 50’yi aşkın Türkçe eğitim kitabı hazırladı. Yılda dört sayı olarak yayımlanan, bilimsel uluslararası indekslerde (SCI-E ve PubMed vd.) yer alan “Turkish Journal of Hematology” dergisi ve yılda 4 kez yayımlanan, yaptığı çalışma ve aktivitelerini üyelerine duyurduğu “THD bülteni” ve yılda 2 kez yayımlanan Türkçe derleme dergisi “Hematolog” derneğimizin yayın organlarıdır. Derneğimizin web sayfasında tüm sayılar yer almaktadır (
  www.thd.org.tr).   THD bu çalışmalarını bünyesindeki 16 Bilimsel Alt Komitesi ile gerçekleştirmektedir.

  THD bugüne 42 Ulusal Hematoloji Kongresi, 9 Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi ve 5 "International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma” başlıklı uluslararası kongreyi kendi organizasyonu ile düzenledi. Ayrıca sayısız okul ve kurs THD organizasyonu ile düzenlemiştir. 2005 yılında binin üstünde katılımcı ile Dünya Hematoloji Kongresine ev sahipliği yapmıştır. Bu kongre Dünya Hematoloji Kongreleri arasında en başarılı kongre olarak yerini almıştır.  (http://www.thd.org.tr/etkinlikler/3/?menu=99 )

  THD tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Ulusal Hematoloji Kongresi ülkemizde düzenlenmekte olan konusundaki en önemli bilimsel şölendir. Ayrıca ülkemizde de uygulanmakta olan ve habis vd kan hastalıklarının tedavisinde çok önemli bir seçenek olan kemik iliği nakli konusunda düzenlenmekte olan “Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi” ülkemizde bu konuda yapılagelen tek ulusal kongredir. Bu kongrede hekimlerin yanı sıra tedavide büyük rol üstlenen hemşireler ve diğer çalışanlara yönelik olarak Avrupa Kök Hücre Nakli Birliği (EBMT) ile ortak kurslar düzenlemekte ve bu kongrede THD, EBMT ortaklığı ile dünya genelindeki kök hücre nakli merkezlerinin kalite denetimleri için hematologlara sertifika vermektedir.   İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz ve geçtiğimiz yıl sekizincisi başarı ile düzenlenen bu kongre dünya ölçeğinde konusundaki en büyük üçüncü kongre olma özelliğini taşımaktadır.

  Ulusal Hematoloji Kongreleri sırasında uluslararası saygın hematoloji dernekleri ile ortak eğitim oturumlarına da yer verilmektedir. Türk Hematoloji Derneğinin uluslararası hematoloji camiasındaki ilişki düzeyi bu toplantıları rutin hale getirmiştir. Bunlardan birisi kanama ve pıhtlaşma hastalıkları konusunda dünyadaki en önemli bilimsel dernek olan “International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)” ile ortak düzenlenecek eğitim oturumlarıdır. Diğer ortak eğitim oturumları ise Avrupa’daki tüm ülkeleri kapsayan tek hematoloji derneği olan EHA (Avrupa Hematoloji Derneği)  ile birlikte düzenlenmektedir. Türk Hematoloji Derneği ile EHA arasında 2014 yılında ortak aktivitelerin  gelecekte devamı bir  sözleşme altına alınmıştır. Bu sözleşme EHA’nın bir ulusal hematoloji derneği ile gerçekleştireceği ilk sözleşmedir. Her sene en az bir okulu EHA ile ortak düzenleme ve her yıl EHA Highlights’ı ülkemizde yapmak üzere anlaştık bu sene EHA ile çeşitli orta projelerimizin sürekliliği için bu protokolü imzaladık.

  Avrupa Hematoloji Derneği'nin (EHA), Türk Hematoloji Derneği ortaklığı ile yürüttüğü H-Net projesi sona ermiştir. Bu proje kapsamında sürdürülen ve daha önce ülkemizden de uzmanlık öğrencilerinin katıldığı Masterclass online eğitim programı çok başarılı olduğu için devam etmektedir. Bu sene iki genç yan dal uzmanımız “masterclass” eğitimine, iki uzman ise “bite size” eğitime katılmışlardır. Bugüne kadar 2011 yılından itibaren 12 yan dal öğrencimizi bu eğitimlere girmeleri için destekledik.

  Avrupa Hematoloji Derneği’nin Ulusal Dernekler toplantılarına derneğimizi temsilen her yıl katıldık ve yeni eğitim projelerinde yer almaya başladık. Hematoloji Asistan/Uzmanlarına Yurtdışı Destek Programı (HAUD) projesini başarıyla tamamladık. EHA pasaport projesine yeni üyeler ekledik. Gençler ile el ele ortak projelerimiz devam ediyor. 

  Dernek olarak yaptığımız bilimsel faaliyetlerin başında düzenlediğimiz okullarımız, kongre ve kurslar geliyor. Bu yıl bu kategoriye çok önemli bir proje eklendi. “THD Online Eğitimler” ile artık daha çok kişiye, üstelik evlerinden katılabilmenin rahatlığı ile ulaşabiliyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte daha çok üyemize eğitim verebilmek amacıyla uygulamaya konulan bu projenin ilk eğitimi 6 Haziran 2014’te gerçekleştirildi. Günümüze kadar 16 eğitim başarı ile tamamlandı.

  Ayrıca hematoloji alanında en sık gelişmelerin yaşandığı lösemi, lenfoma ve miyelom konularında derneğimizce Uluslararası Lösemi, Lenfoma, Miyelom Kongresi düzenlemektedir. İki yılda bir yapılan bu kongre uluslararası özelliğe sahip olup başta Balkanlar, Orta Doğu  vd komşu ülkeler olmak üzere yurtdışından katılımcılar ile gerçekleştirilmektedir. Hematolojide tedavi seçenekleri devamlı güncellenen ve sık karşılaşılan bu üç hastalık ile ilgili düzenlenen bu uluslararası toplantıya konusunda dünyaca tanınan bilim insanları konuşmacı olarak davet edilmektedir. 19-22 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya'da yapılacak 6th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma hazırlıkları başlamıştır.  

  THD mevcut bilgilerin güncellenmesi amacıyla Selim ve Habis hematolojik hastalıklarda güncelleme toplantıları yapıp Hematoloji Tanı ve Tedavi Uzlaşı Çalıştayı  ile bu toplantılardan elde edilen bilgiler ışığında hekimlere yönelik olarak konusunda ülkemizde mevcut tek örnek olan ulusal tanı ve tedavi kılavuzlarını yayınlamıştır.

  Türk Hematoloji Derneği eğitim çalışmalarından “2. Selim Hematolojide Güncelleme” toplantısını 24-26 Şubat 2017 tarihinde Antalya’da başarı ile gerçekleştirdik. Güncelleme toplantısının öncelikli hedefi genç hematologların eğitimine yönelik olarak selim hematoloji ile ilgili son bilgileri gözden geçirmekti. Sonrasında sunulan bu veriler ışığında kılavuzlarımız güncellenmektedir. 

  Derneğimiz ülkemizde görev yapan hematoloji uzmanlarının bilimsel araştırmalarını maddi olarak desteklemekte, araştırma ödülleri ile teşvik etmekte, genç hekimlere eğitim bursları vermekte, yurt dışı eğitimleri için aracı olmakta ve bu eğitimleri süresince kendilerine her türlü ekonomik desteği sağlamaktadır. Hematoloji yan dal ihtisası yapmakta olan genç hekimlere “Türk Hematoloji Okulu” başlığı altında hafta sonu kampları şeklinde, ülkenin değişik illerinde yılda 3-4 kez düzenli firma desteği almadan tümüyle THD sponsorluğunda kurslar yapmaktadır. Bu kursların her sene bir tanesi European Hematology Association ile birlikte gerçekleştirerek genç meslektaşlarımızı yurt dışında bulunan dünyaca ünlü hematoloji uzmanları ile de buluşturmaktadır (http://www.thd.org.tr/menu/5/turk-hematoloji-okulu). Bu yıl 3. Dönem 5. Okulu başarı ile tamamladık.

  Türk Hematoloji Derneği, 2016 yılında mezuniyet sonrası hematoloji eğitimi ve camianın geleceğine yönelik çok önemli katkısı olacağını düşündüğü yepyeni bir projeyi başlattı. Türk Kanbilimi (Hematoloji) Akademisi olarak adlandırılan bu proje kapsamında hematoloji alanında “Ustalık Eğitim Sınıfları” oluşturuldu. Bu sınıflar, kendini hematolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmaya adamış, iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, geleceğin ulusal ve uluslararası önemli fikir öncülerini yetiştirmek amacıyla yapılandırıldı. Türk Kanbilimi (Hematoloji) Akademisi programı çerçevesinde yapılandırılan ve ön planda Hematoloji Uzmanlığını yeni tamamlamış genç hekimleri hedef alan bir ileri eğitim modülüdür. Sadece yüzyüze eğitim ile sınırlı kalmayıp, öğrencilerin altı ay boyunca alacakları eğitimleri online olgu tartışmaları ve makaleler ile eğitim görevlileri gözetiminde destekleyeceklerdir. Konulara olan hakimiyetleri, düzenli olarak uygulanacak sınavlar ile değerlendirilecek olup eğitimin sonunda girdikleri uzmanlık sınavında belirli bir bilgi düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Lenfoma ve Hemofili uzmanlık sınıfları başarı ile tamamlanmış olup 2017 yılında Multipl Myelom ile Transfüzyon ve Kan Bankacılığı uzmanlık sınıfları başlayacaktır.

  Türk Hematoloji Derneği, ülkemizde çeşitli illerde aile hekimleri ile birinci basamak hekimlere “Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi” düzenlemektedir. Her defasında farklı bir ilde gerçekleşen bu aktivite sırasında aynı ilde ayrıca tüm hasta ve hasta yakınlarının katılabildiği, katılımların ücretsiz olduğu hasta ve hasta yakınlarına yönelik düzenlenen toplantılarla, hematolojik kanserleri ve diğer, toplumsal önemi de olan kan hastalıklarını halkın anlayabileceği düzeyde ve her yönüyle ele alarak özellikle hasta ve hasta yakınlarının doğru bilgi almaları hedeflenmektedir. Bu toplantılarda Hematolog, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, psikiyatrist, diyetisyen gibi farklı alanlardan uzmanlar söz almakta hasta ve hasta yakınları da oturumlar sonunda soru-cevap bölümleriyle ilgili uzmanlarla birebir iletişim kurmaktadır. Bugüne kadar Sinop, Erzurum, Nevşehir, Adıyaman, Sivas, Hatay, Mersin, Denizli, Eskişehir, Aydın, Trabzon ve Gaziantep’te düzenlenen bu toplantılar hekimler ve halk tarafından ilgiyle karşılanmıştır (http://www.thd.org.tr/menu/22/hekhep-ve-halkhep). Bu yıl aynı eğitimler online platformda hazırlanmış olup tüm hekimler ve halkımız için web sayfamıza yüklenecektir.

  Eğitim toplantılarının yanında halkın hematoloji ve hematolojik hastalıklar hakkında bilgilenmesi ve  erken teşhisin bu tür hastalarda hayat kurtardığı ve  yanlış tedavilerden kaçınılması gerektiği gibi çok önemli mesajlar vermek için derneğimiz faaliyetlerde bulunmaktadır. İlk olarak 2007 ve 2008 yıllarında kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik Lenfoma Bilinçlendirme Kampanyaları gerçekleştirilmiştir. Lenfoma Kampanyası kapsamında, televizyon, yazılı basın, internet ve dış mekan mecraları üzerinden yapılan bilgilendirme kampanyası ile lenfomaya dikkat çekilmiştir. Derneğimiz 2010 yılında halkımızın hematolojik hastalıklarla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak için yeni bir kampanya düzenlemiştir. Toplumda “kan hastalıkları” ile ilgili daha doğru bir algı oluşturabilmek için bu hastalıkların erken tanı ve tedavisinin önemine vurgu yapmak amacıyla kan hastalıkları belirtileri üzerinde durulmuştur.  Ayrıca genel olarak kampanya ile kan hastalıkları (hematoloji) ve kan hastalıkları doktoru (hematolog) kavramlarının tanınma ve bilinmesini yaygınlaştırmak hedeflenmiştir. Aynı amaçlar doğrultusunda 14 kısa tanıtım spotu çekilmiştir.

  22 Eylül Kronik Miyeloid Lösemili (KML’li) hastalar için çok özel bir tarihtir. İlk defa 22 Eylül 2011’de dünyanın her yerinden hasta dernekleri bir araya gelerek “Uluslararası KML Farkındalık Günü”nde, Max Vakfı, Alianza Latina ve Uluslararası KML Vakfı’nın desteğiyle, sağlık mesleği mensuplarına, hükümetlere ve sağlık sektörüne hastalığın bilinirliğinin artırılması için işbirliği çağrısında bulundu. İşte bu sebeple, KML’ye neden olan 9 ve 22 numaralı kromozomlardaki genetik değişikliği sembolize eden 22/9 tarihinde dünyanın her yerinde farkındalığı sağlayıcı etkinlikler düzenlenmektedir. Bu tarih Uluslararası KML Günü olarak takvimlerde yerini almıştır. Türk Hematoloji Derneği, bu özel gün kapsamında Kronik Miyeloid Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi yönetiminde “Dünya KML Günü–22 Eylül” kapsamında farklı illerde yerel ve ulusal basında farkındalık kampanyası gerçekleştirmiştir

  Kansızlık (anemi)  toplumsal önemi olan bir sağlık sorunudur. Bu önem sık görülmesinden kaynaklanmaktadır. Örneklemek gerekirse, Dünya Sağlık Örgütü ülkemiz kadınlarında görülme sıklığını yüzde 20-40 olarak tahmin etmektedir. Kansızlık nedenleri arasında, beslenme ile ilgili faktörler, eritrositlerin yapım azlığı ile karakterize kemik iliği yetersizlikleri, çeşitli sistemik hastalıklar, kırmızı kan hücrelerinin artmış yıkımı (hemoliz) ve bazı habis hastalıklar sayılabilir. Tüm bu nedenlerden en sık görüleni demir eksikliği anemisidir. Anemi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Aneminin ülkemizde tanınması ve farkındalığının artırılması için hazırlanan “Türk Hematoloji Derneği Anemi Tanıtım Filmi” ulusal haber kanallarında yayınlanmıştır (http://www.thd.org.tr/1/haberler/453/turkhematoloji-dernegi-anemi-tanitim-filmi).

  Türk Hematoloji Derneği 2013 yılı itibariyle topluma dönük eğitim, kan hastalıkları konusunda farkındalık oluşturma, hastalıklardan korunma, erken tanı, tedavi, tedavi seyrinde sonuca katkısı olacak yaşama dair merak edilen konularda toplumu bilgilendirme çalışmalarını  “Kan Sizsiniz” sloganıyla bütünleşen bir kampanya çerçevesinde sürdürmektedir. Eğitimlerimiz ve sosyal aktivitelerimiz ile derneğimizin gücüne güç katılıyor. 2014 yılında derneğimize Kızılay tarafından verilen madalya bu aktivitelerin en güzel ödülü oldu.

  Türk Hematoloji Derneği (THD) Bilimsel Alt Komiteleri 2016 yılında bölgesel eğitim toplantılarına başladı. İlk olarak Nadir Hematolojik Bilimsel Alt Komitesi ile Ankara ve İstanbul’da birer günlük toplantılar yapıldı. 2017 yılında ise Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komitesi ile toplantılar devam edecektir.