Canlı Yayın "NTDT Yönetiminde Güçlükler ve Çözüm Önerileri"

Konu Başlığı:  A’dan Z’ye Talasemi İntermedya
Moderatör: Prof. Dr. Yeşim Aydınok 
NTDT’de Klinik Spektrum, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Şule Ünal
NDTD’te yeni tedavi yaklaşımları Prof. Dr. Yeşim Aydınok