Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K.

Yönetim

Başkan

Mutlu Arat

1.Sekreter

Zeynep Şahika Akı

2.Sekreter

Dilber Talia İleri

Önceki Kurullar

http://www.thd.org.tr/images/book.pnghttp://www.thd.org.tr/images/book.pnghttp://www.thd.org.tr/images/book.png
Kök Hücre Nakli ve Hakkında Genel Bilgiler Kök Hücre Bağışı

Cilt Graft Versus Host Hastalığının Değerlendirilmesi

Kronik GVHH NIH 2014 tanısal ayırt edici özellikler tablosu
   
http://www.thd.org.tr/images/book.pnghttp://www.thd.org.tr/images/book.pnghttp://www.thd.org.tr/images/book.png
Kronik GvHH Prednizon Doz Azaltma ŞemasıKronik GVHH yanıt değerlendirme form AHematopoetik Kok Hucre Nakli Komorbidite Skoru
   
http://www.thd.org.tr/images/book.png  
Kronik GVHH NIH 2014 Organ Skorlama Formu  

Diğer Bilimsel A.K